مسابقه برنامه‌نویسی سمکد
     
 
   
پیام تسلیت
درگذشت جناب آقای دکتر اژه‌ای را تسلیت عرض می‌کنیم.
     
 
   
فراخوان موسیقی
     
 
   
انجمن ریاضی پژوهش سرای آسمان
     
 
   
كارگاه‌هاي يك روزه پژوهش
     
 
   
داستان نویسی علمی
     
 
   
هفته پژوهش
     
 
   
وبینار فرصت های پیش رو در صنعت هوا فضا
 
 
     
   
سیزدهمین نمایشگاه علمی- پژوهشی مدرسه
 
     
   
انتخاب اولويت كارگاه‌هاي پژوهش
 
   لینک انتخاب اولویت کارگاه‌های پژوهش روزهای پنج‌شنبه:
   لطفا بر روی لینک پايه مربوط به خود کلیک نموده و
   سه اولویت خود را به ترتیب ثبت نمایید.