Top
کارگاه شکل و رنگ های دانا- اینفوگرافیک (هشتم و نهم)
استاد راهنما: سیمین هنرور
آتنا آرانی کاشانی (محافظت از محیط زیست)
پایه هشتم
کارگاه شکل و رنگ های دانا- اینفوگرافیک (هشتم و نهم)
استاد راهنما: سیمین هنرور
تینا پناهی (مغز)
پایه هشتم
کارگاه شکل و رنگ های دانا- اینفوگرافیک (هشتم و نهم)
استاد راهنما: سیمین هنرور
علیا نادران (ویروس کرونا)
پایه هشتم
کارگاه شکل و رنگ های دانا- اینفوگرافیک (هشتم و نهم)
استاد راهنما: سیمین هنرور
نیکی رشیدیان (آینه ها)
پایه هشتم
 
کارگاه شکل و رنگ های دانا- اینفوگرافیک (هشتم و نهم)
استاد راهنما: سیمین هنرور
کیمیا اروجلو (آلودگی هوا)
پایه هشتم
کارگاه شکل و رنگ های دانا- اینفوگرافیک (هشتم و نهم)
استاد راهنما: سیمین هنرور
فاطمه سادات قانعی (کبد چگونه چرب می شود)
پایه هشتم
کارگاه شکل و رنگ های دانا- اینفوگرافیک (هشتم و نهم)
استاد راهنما: سیمین هنرور
مریم غلامی (دیابت)
پایه هشتم
کارگاه شکل و رنگ های دانا- اینفوگرافیک (هشتم و نهم)
استاد راهنما: سیمین هنرور
ساره عباسی پور (ویروس کرونا)
پایه هشتم