Top
نمایشگاه هنری پایه هفتم
استاد راهنما: معصومه مهرآوران
پروژه عکاسی
 
 
نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

صبا صالح پور

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مبینا اکبری

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

ترنم فروزانی

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

پریا سعادت

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

دیانا داوودیان

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

رژین صادقی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مانا دارآفرین

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

ویانا کمالیان

پروژه عکاسی

 

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

فرینا جوادی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

هانا مروتی

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

آنیسا کاویانی مرام

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مانا دارآفرین

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

زهرا محمودی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

الیانا دهقان

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم
استاد راهنما: معصومه مهرآوران
آنیتا اسدی
پایه هفتم
نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

الیانا دهقان

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

فرینا جوادی

پروژه عکاسی

 

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

آیلین دخیلی

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

شادی درودگر

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مانا دارآفرین

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

زهرا محمودی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مشکات جعفری

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

آوین حسینی

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

بهار ابراهیمی

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

تارا اصغرپور باریکی

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم
استاد راهنما: معصومه مهرآوران
ویانا کمالیان
پروژه عکاسی
نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مشکات جعفری

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مشکات جعفری

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

باران احمدی

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

رسادخت جهانشاهی

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

حنانه خرم دشتی

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مشکات جعفری

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

رسادخت جهانشاهی

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

ملیکا محمدی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

حنانه خرم دشتی

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: سیممین هنرور

یاسمن نیکوسخن طیار

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: سیممین هنرور

یاسمن نیکوسخن طیار

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

بهار ابراهیمی

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

ملیکا زرین کلاه

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

غزل پاسبانی 

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

الیانا دهقان

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

سانیا سعیدی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

رسادخت جانشاهی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

ملیکا زرین کلاه

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

صبا محبی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مشکات جعفری

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

دیانا ضیا بخش

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

فاطمه بهزادی

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

ملیکا زرین کلاه

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مهتاب بنایی فرد

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

دینا اقدامی

پروژه عکاسی

 

 
نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

دنیا شکوهی نیا

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

شادی درودگر

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مشکات جعفری

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مهتاب بنایی فرد

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مهتاب بنایی فرد

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

پریا سعادت

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

غزل پاسبانی

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

ویانا کمالیان

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

دینا اقدامی

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مهتاب بنایی فرد

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم
استاد راهنما: معصومه مهرآوران
آنیتا اسدی
پروژه عکاسی
نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

رها رحیمی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

پارمیس فاتحی منش

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

هانا مروتی

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

صبا سعیدی

پروژه نقوش سنتی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

دیانا ضیا بخش

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

رز گرانمایه

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

صبا سعیدی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

ویانا کمالیان

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

ویانا کمالیان

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

زهرا محمودی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

فاطمه بهزادی

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

دینا اقدامی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

هانا مروتی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

پرنیان شریفی راد

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

دیانا داوودیان

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

پرنیان شریفی راد

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

پرنیان شریفی راد

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

پریا سعادت

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: سیمین هنرور

یاسمن نیکو سخن طیار

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: سیمین هنرور

یاسمن نیکو سخن طیار

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مانا دارآفرین

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

مشکات جعفری

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

آوین حسینی

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

آیلین دخیلی

پروژه عکاسی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

حنانه خرم دشتی

پروژه نقاشی ذهنی

 

نمایشگاه هنری پایه هفتم

استاد راهنما: معصومه مهرآوران

فاطمه بهزادی

پروژه عکاسی