دبیرستان فرزانگان دو
     
 
   
كلاس‌هاي حضوري پايه هفتم
     
 
   
برنامه هفتگی سال تحصیلی 1400-1399
     
 
   
ارائه کارنامه پایان ترم و پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید
 
     
   
ثبت نام پایه هفتم