برنامه هفتگی سال تحصیلی 1400-1399
 
 
     
 
     
كلاس‌هاي حضوري پايه هفتم
 
 
     
 
     
دبیرستان فرزانگان دو
 
 
     
 
     
ثبت نام پایه هفتم
 
 
     
 
     
ارائه کارنامه پایان ترم و پیش ثبت نام سال تحصیلی جدید