Top
بورسیه تحصیلی فرزانگان 2

توجه

عنوان "جایزه علمی سال" از سال تحصیلی  96 95 به نام  " بورسیه  تحصیلی فرزانگان 2 " تغییر یافته است.

شیوه نامه و ضوابط ثبت نام، اجرا و اهدای جایزه در این برنامه دقیقا طبق اساسنامه اولیه که در سال تحصیلی  94 93 تنظیم شده انجام می شود؛ تنها با این تفاوت که نام کاندیداتور ها اعلام عمومی نشده و فقط در هیئت داوری مرکز فرزانگان2 عنوان و بررسی می شود. 

لطفا جهت مشاهده " اولین نسخه شیوه نامه جایزه علمی سال " اینجا کلیک کنید.

لطفا جهت دریافت "نحوه ی ثبت نام " اینجا کلیک کنید.

لطفا جهت مشاهده " فرم شماره 1 " اینجا کلیک کنید.