واحد آموزش دبیرستان فرزانگان 2 در نظر دارد با هدف بهبود عملکرد واحد آموزش و در راستای مشارکت دانش آموزان در امر آموزش اقدام به برگزاری نظرسنجی آنلاین نماید.
از آنجایی‌که در این برنامه دسترسی به اطلاعات شخصی دانش‌آموزان ناممکن است، عزیزان می‌توانند با طیب‌خاطر در نظرسنجی شرکت کرده و با ارائه پاسخ دقیق به صحت نظرسنجی و برنامه‌ریزی مطلوب کمک نمایند.
 
 

 -  فرصت شرکت در نظرسنجی، از ساعت 20 روز دوشنبه  98/5/28 لغایت ساعت 22 روز شنبه 98/6/2 می‌باشد.

به منظور دقت در نتیجه نظرسنجی و پیگیری، شرکت کلیه دانش‌آموزان الزامی و اجباری می‌باشد.

حتما دقت نمایید فقط در نظر سنجی دبیر مربوط به خود شرکت نمایید و پس از ثبت نظر خود ، دکمه ثبت نظر را حتما فشار دهید .